duminică, 4 martie 2018

Veşnica mea dimineață


Zorile aduseră somnul unora dintre ei. După aerul tare al muntelui luat în piept în urcare, după orele petrecute în cântări, jocuri, glume, voie bună, unii au reuşit să adoarmă, fără să le mai pese unde şi cum. Mirosul de lemn dulce, amestecat cu vinul fiert cu scorțişoară, îi legănă în dulce visare. Păreau ajunşi din nou în prima zi de pe pământ, aşezați în micile incubatoare ale maternității. Muntele îi moşise, acum aveau o nouă viață de trăit. Ea nu putea dormi, deşi poate că ar fi vrut, însă mai mult voia să vadă răsăritul. După ce îi strigaseră soarelui la apus vrute şi nevrute, în cor, cu atâta forță, simțea cumva că'n zori ar trebui să îi şoptească şi chiar să-i ceară scuze. Dar ea şi numai ea. Aşa că vâna clipa de neatenție a celor ce încă mai moțăiau şi şi-ar fi putut pune întrebări. Şi când o prinse, nu-i dădu drumul, ci fugi cu ea pe uşa grea a cabanei. Era încă benză groasă, iar orizontul se întrezărea lăptos. Nimic de văzut pentru un necunoscător ca ea, dar intuia totuşi că mai sus, spre culmi, când soarele va străpunge zările, lumina se va putea respira adânc. Aşa că, orbecăind prin bezne ce păreau de nepătruns, mai ales fără o lanternă care să le spintece, începu să urce alene, cu precauție, spre zone mai înalte, spre Toacă. Ştia că va vedea curând în vale curgând loviturile razelor de soare, iar apele vor răsuna în răspuns chemărilor, rând pe rând. Căută un loc unde să se aşeze, ca să privească minunea întinzându-se în fața sa. Încet, încet, întunecimile se făcură roşiatice, orizontul lăptos se colora şi el în străpungeri rogvaivice. Întreaga vale prindea viață şi se unduia uşor în bătaia blândă, dar ascuțită a razelor tânărului soare. Ape peste ape se revărsau în căderea privirilor sale. Se gândea la cele mai frumoase peisaje surprinse de-a lungul încă scurtei sale vieți. De-ar fi putut să reproducă vreodată toate acelea! Dar nu e cu putință, doar natura însăşi poate zugrăvi pentru om asemenea comori şi numai pentru omul care vede. Care vede dincolo de zare şi acceptă vibrato-ul naturii. Soarele părea acum să iasă din apele lacului, iar razele sale, degete de îi făceau loc să treacă prin ceața şi norii tot mai firavi. Curând întreaga vale fu luminoasă, deși culmile încă mai păstrau tainele beznelor, departe de cântecul de reîntoarcere la viață al soarelui. "S-a isprăvit", gândi fata. De acum vedea bine pe unde să calce, vedea trunchiul încă tânăr de care se sprijinise, mușchiul întinzându-i-se la picioare covor, cabana jos în departare şi pe el căutând încă să surprindă ceea ce ea trăise deja. Coborâ uşor, zâmbind. Nu era cu mult mai jos față de locul în care ea-şi ceruse soarelui iertare. Călcă totuşi cu grijă cei câțiva paşi spre vale, încercând să nu deranjeze frunzele ce-au murit demult, dar încă-şi cereau viața înapoi în tânguiri sfâşietoare sub tălpi. El n-ar fi auzit nici măcar un tanc, în starea de uimire în care se afla, cu atât mai puțin fâlfâitul aripilor ei de lebădă tânără şi uşoară. Îi duse mâinile mici la ochi şi îi simți în degete tresărirea, apoi mâinile lui încercând să le ghicească pe ale sale. Fără cuvinte se întoarse şi o privi. Se vedea în ochii lui nemulțumirea de a o găsi acolo, dar ea îi zâmbi împăciuitor şi veni în linişte lângă el privind mai departe concertul naturii.
Era primăvară tânără, orașul pe care îl lăsaseră în urmă era tot în floare, dar muntele încă-și purta dârele limpezi de zăpadă pe la poale și căciuli groase de promoroacă pe creste. Ceața se ridica ușor și lăsa în urmă un peisaj dezolant, părea toamnă bătrână, zbârcită de bălțile fostelor zăpezi. Verdele încă nu invadase spațiul intim al văilor, până și coniferii păreau prea puțini, nu făceau față tonurilor absurde de galben și maro ce se întindeau în vale spre lac. Nici urmă de primăvară în jur, val după val tristețea se lăsa în ochii lor tineri, ușor obosiți de nesomn, dar vii. Ar fi plecat, dar nu îndrăznea nici unul să strice liniștea cu vreun cuvânt sau pas. Îl privi tăcută, zâmbi și îi făcu un ușor semn plecându-și capul spre vale. El o ignoră, deși surprinsese gestul în coada ochiului. Făcu un pas spre vale, cu toate că locul nu era cel mai potrivit pentru coborâre. Bocancul greu, stâns pe glezna subțire se afundă în mormanul de frunze cerute de moarte. O prinse de încheietura mâinii și rosti ca pentru el „rămâi”, așa că-și trase pasul îndărăt. Simțea mâna lui ușoară, tensionată, umedă și rece, tremurândă, în jurul încheieturii sale. Au mai rămas așa o vreme, cu mâna lui încorsetând încheietura ei. Tăcuți amândoi, priveau cum ziua se face tot mai mare. Și împreună cu ziua, liniștea se făcea tot mai mică. Din vale, dinspre cabană creștea rumoarea. Între ei nici un cuvânt, nici o privire, din vale zumzete vesele în tonuri crescânde, ca rotocoalele unei cascade ce ia naștere dintr-un firav izvor de lumină și crește treptat picătură cu picătură, până la tumult asurzitor lovind piatra violent. 
-Hai! Rosti poruncitor și trase ușor mâna pe care nu o lăsase până atunci din strânsoare. Nu mai e nimic de făcut aici. Mergem pe acolo, pe aici e prea abruptă panta. Fără să îi dea drumul schimbă direcția și porni spre deal, ca mai apoi să gasească o cale de coborâre mai lină.
Nu fu prea lung urcușul, însă între ei rămase liniște. Până când el dădu drumul mâinii ei. În amândoi răsunară sunete dure de zale sparte, un bubuit puternic, apoi ruptura, care făcu loc zgomotului din vale și revenirii aproape brutale în lumea din care reușiseră să fugă o vreme.
-Pe unde ați fost? Le strigă vesel un tânăr bucălat care urca spre ei. Ați prins răsăritul? Eu n-am reușit să mă trezesc la timp. Și începu să râdă zglobiu, ducându-şi ruşinat mâna la ceafă şi plecând uşor capul.
-Am prins liniștea de mână, în timp ce gonea departe. De-acum e dusă. Spuse ca pentru el în șoaptă băiatul.
-Măcar a fost o clipă, adăugă fata și-și reluară tăcerile fiecare.
https://youtu.be/WPT87zPTwBo


marți, 27 februarie 2018

Fantastic, alb


Priveam cum ninge. Pene mari de îngeri, cădeau din cerul senin. Stelele nu se vedeau de atâta alb ce se scutura temeinic. Chiar dacă era încă devreme, se întunecase, iar drumul era pustiu, toți se ascunseseră prin case, cafenele sau în alte locuri ferite de frig. Toți, mai puțin eu, care priveam ca beată „oceanele de ninsoare” ce se desprindeau în valuri mari, din apele neînghețate ale cerului. Păreau să danseze în rafale, maree de alb, veneau și se retrăgeau, ca într-o joacă dintr-o piesă de teatru absurd. Ba se legănau, ba veneau furioase, rafală după rafală, într-un moment vedeai liniștea cernându-se duios, în următorul furtuni dezlănțuindu-se mânios. Nimeni pe drum, nici tramvaiele nu păreau să mai treacă, nici mașinile. Singurele lumini erau felinarele mari de la râpa pe buza căreia îmi găsisem un loc tihnit de unde să stau să privesc. Să privesc, simplu, cum ninge. Mie zăpada îmi aducea bucurie, deși toată lumea o înjura și fugea de ea. Eu mă bucuram. Aveam un palton roșu, cambrat pe talie, părul lung, desfăcut pe spate și o beretă neagră pe cap. Blugi albaștri și cizme lungi, negre. Zâmbeam necontenit, întinzând ușor nasul în vânt din când în când, ca să inspir albul curat al valurilor de nea. Părul mi se udase la vârfuri, apa mi-l înspica, devenea tot mai drept și mai greu, în șuvițe închise la culoare. Mă sprjineam cu brațele de balustradă și priveam fascinată spectacolul naturii, adulmecând liniștea în toate formele ei. Nu am auzit când te-ai apropiat, dar numai tu puteai să-mi rostești astfel numele, cu mirare în glas, niciodată pregătit să mă întâlnești, oriunde s-ar fi întâmplat să dai peste mine. Orașul e până la urmă și al meu, la fel și țara, la fel planeta întreagă, lumea. Îmi place totuși că niciodată nu ești pregătit să mă întâlnești și ești mereu suprins. Pe cât de nepregătit tu, pe atât de pregătită eu. M-am întors zâmbind, știam că te găsesc la doar un pas, chiar mai puțin, în spatele meu, așa te așezi mereu în preajma mea sau poate că în preajma tuturor oamenilor, neținând cont de spațiul lor intim, pe care îl încalci. Nu m-a deranjat asta niciodată, deși stârnește în mine o oarecare curiozitate sau chiar mai bine spus, mă intrigă. Știam că ești tu, așa că nu am privit, doar m-am întors și m-am lipit instant de tine, cu ochii închiși. Cu brațele sub brațele tale, mi-am lipit palmele pe spatele tău și mi-am strâns corpul lângă al tău, cu urechea aproape de inima ta, să o aud bătând. Îmi fusese dor să o aud bătând. Cred că șocul a fost atât de mare, încât brațele tale au rămas inerte o vreme pe lângă corp, apoi, le-ai ridicat să-mi mângâi părul ud, ușor, ușor. Am spus: „Știam că vei veni.”, apoi m-am trezit.
Cred că din dimineața aceea îmi place din nou zăpada. Cred că pentru mine ninge fără încetare. Ceva trebuie să mă bucure și pe mine, în ciuda tuturor celor care o vor doar dusă, mie albul ei îmi aduce într-un fel pe care nu îl înțeleg, valuri de liniște, răbdare, încredere. Da, nu mângâie puful acesta alb, mai curând face brazde mari din care răsare roşul obrajilor. Viscolul taie, albul orbeşte în sclipiri nesfârşite, pe întinderi când vălurite, când plane. Îmi place fantastic de mult cum scârțâie sub picioare, sticla ce nu taie, ci se face nisip sub tălpile ce o apasă vârtos, făcând căuş după căuş pe drum, loc viscolului să îl umple în doar o clipită de furie. Vântul nu te mai poate lua pe sus, cum se întâmplă toamna sau chiar iarna, troienele devin un fel de stabilopozi de nădejde, în care te afunzi, atât cât să poți merge mai departe. Dârele ce le laşi în urmă, stau martore doar pentru o clipă trecerii tale prin lume, apoi se acoperă de noi straturi de alb, peste alb, în glasul căderii zăpezilor. Nu-ți este niciodată aliat, slaba reconfortare a gândului că poate fi semn de belşug în vara şi toamna ce îi vor succede, nu mângâie îndeajuns. Iar eu totuşi mă bucur. Însă nu aidoma copiilor înaintea sărbătorilor de iarnă. Nu. Eu credeam că e o bucurie nouă, dar totuşi nu e. Marele defect al obsesiv-compulsivilor, îşi amintesc tot. Aş fi vrut să cred că e pentru prima dată când mă bucur astfel de zăpadă, totuşi nu e. M-am bucurat nu aidoma, dar asemănător, în iernile de când aveam 10-11-12 ani, mijloacele de transport nu mai mergeau şi străbăteam pe jos drumul de aproximativ 10 km de la şcoală spre casă. Nu avea sens să stau să îngheț aşteptând. Uneori aveam companie, alteori nu. Indiferent de cum se întâmpla să fie, mersul pe jos prin zăpada, de cele mai multe ori peste genunchi, mă bucura. De parcă la fiecare pas, lăsam în troiene o întristare, iar sufletul ajungea mult mai voios la destinație. Când ajungeam, aveam întotdeauna blugii uzi şi înghețați, îi scoteam cu greu şi îi puneam la uscat pe un scaun în fața cuptorului întredeschis. Preabine puteam pune la copt cartofi în el în acest răstimp.
Tot la fel de mult m-am bucurat de zăpadă în tabăra de la Bucşoaia şi de noaptea petrecută în Suceava, când drumurile erau paralizate datorită copacilor căzuți şi nu puteam ajunge înapoi acasă. Pot spune că noaptea de 30 decembrie petrecută la Cetatea Sucevei, a fost categoric magică. Drumul de a doua zi, din păcate, nu. Dar Suceava a rămas de atunci în sufletul meu pentru totdeauna.
O să mai ningă o vreme. Vă rog să nu vă supărați. Pentru mine ninge. Am nevoie de liniştea şi cumva, poate chiar de compasiunea rece a zăpezii.

vineri, 16 februarie 2018

Copilă cu ochii de smoală...

https://youtu.be/TvvqUlfNy6I

La aproape 10 ani, vrea să se facă astronom, deși asta înseamnă să învețe matematică. „Ei, dacă trebuie, o să o fac și pe asta”, spune cu nonșalanță. Când era mică spunea că ea vrea oaia bolnavă din „Micul Prinț” pentru că de ea au nevoie bolnavii și bătrânii, ca să îi facă bine.
La un an și un pic știa toate literele mari de tipar, toate formele bidimensionale și tridimensionale, o mulțume de culori, deși nu vorbea. Nu le-a învățat fiindcă ar fi forțat-o cineva, aproape un an petrecut în spital, nu am avut alte jucării decât literele pe plăcuțele cu numele doctorilor de pe ușile cabinetelor și orașul văzut de pe geamul de la etajul 5 din dealul Tătărașului. La doi ani știa deja toate literele de tipar, mari și mici, iar la 3, când a început grădinița citea binișor. Primul an de grădiniță a fost grozav, între copiii care urmau să meargă la școală anul următor, s-a simțit ca peștele în apă. Al doilea an a fost mult mai greu, copiii ei frumoși așa cum îi numea cu lacrimi mari curgând în barbă, erau la școală, iar ea la o altă grădiniță cu alți copii, de data asta, mici și plângăcioși, care îi dădeau dureri de cap cu mofturile lor. Degeaba îi explicam că sunt copii de seama ei și cu ei e firesc să stea, ea voia la copiii ei frumoși, dar ei erau deja la școală. Ea însă știa să citească și chiar să scrie, știa inclusiv literele chirilice și alfabetul surdo-mut, știa să socotească, înțelegea numerele negative, termenul de infinit și punea întrebări despre ele adesea, de ce nu putea merge la școală? Acum mă întreb și eu, chiar? De ce? Oare ar fi fost mai fericită dacă aș fi continuat să o las să meargă pe drumul acesta atât de plin de cognitiv, care o încânta la acea vreme? În ultimul an de grădiniță nu mai accepta sub nici o formă să mai meargă, așa că am căutat un nou drum, unul plin de culoare, de lumină și de copilărie. Credeam că nu se va adapta niciodată la școală, ea care la ore se descălța și punea picioarele pe bancă sau se plimba printre colegi, iar la orele în aer liber fugea la lada cu nisip împreună cu alți copii de grădiniță, dar gândul că ar putea merge înapoi la grădinița ei o înspăimânta și oricât de în lumea ei ar fi părut, mereu uluia cu tot ce înregistra de la școală. Apoi a început să mintă că nu știe să citească, să povestească plină de entuziasm despre litere, despre cum au fost ele descoperite și cum s-au născut, ea pe care dacă o întrebai la grădiniță ce a mâncat, te lua la panoul cu programul zilnic și-ți spunea să citești și singur că ea nu ajunge să vadă atât de sus, iar despre cum a fost ziua ei, nici pomeneală să scoată vreun sunet. Acum povestea de la școală. Ei, asta da schimbare! Cred că mințea că nu știe să citească pentru a fi lăsată la școală. A uitat literele chirilice și alfabetul surdo-mut, redescoperea literele din limba română și ștergea temeinic cu buretele anii de grădiniță.
Lăsați-i pe copii să se bucure de ceea ce sunt, la vârsta la care sunt. Nu le răpiți bucuria de a copilări, de a vedea o literă fără să-i înțeleagă sensul și să-i atribuie un sunet, lăsați-i să vadă în literă doar un semn grafic de nepătruns, până la vârsta la care îi pot înțelege tâlcul și rostul. Nu știți cât de mult le va afecta asta viitorul. Uneori au forța să se prefacă și să-și spună mai înainte de toate lor înșiși că nu le cunosc, pentru a le re-cunoaște și a se bucura de ele când vremea vine cu adevărat să le cunoască. Doar uneori. Părinții se bucură când își văd copiii citind, eu mă bucur când o văd colorând, dar cel mai mult mă bucur când se joacă alături de alți copii.  E minunat să citești, să înveți, să afli, să ai sete de cunoaștere, doar atât cât să poți împărtăși lumii cunoașterea ta, iar lumea e interesată la rândul său să „profite” de cunoașterea pe care i-o așterni cu drag la picioare. Ca să le poți face pe cele din urmă, e nevoie de ceea ce s-ar numi aproape științific, socializare. Nu prin rețele virtuale, ci în viața reală. Asta se face de mic, prin joc alături de alți copii, practic se învață. Așa exersezi trecerea prin diverse situații, simpatii, antipatii, conflicte, emoții mai mult sau mai puțin profunde, tachinări, râs și plâns. Experiențe cu emoții care nu se învață din nici o carte, la nici un curs, în nici o școală, doar în viața de zi cu zi, pe care copiii care se afundă benevol sau mai rău poate, cei pe care îi forțăm noi să se afunde în studiu, nu mai au șansa să le trăiască. Nu-i mai amputați social, fortându-i să învețe, dar nici sufletește lăsându-i să nu învețe. Studiul are rostul său, însă în toate trebuie cumpătare, chiar și în asta.
La aproape 10 ani, locul ei preferat pare să fie o librărie ca un castel, în care să fie înconjurată de cărți și de oameni mari, care o înțeleg și acceptă. Când toți copiii fac olimpiade de bulgărit, alergat, dat cu sania, construit oameni de zăpadă, ea-și ia o carte și stă deoparte. Dacă o întrebi de ce nu ridică mâna la școală, va răspunde cu seninătate: „e mai interesant să asculți pe alții, chiar și când spun prostii”. Are o lume interioară bogată, ce o ține doar pentru ea, rar oferă celorlalți posibilitatea de a o vedea. Închide deseori ochii și meditează, la cât e de minunată lumea în care trăim. Oferă lecții valoroase celor care-și fac timp să o vadă, să o asculte, să o simtă, altfel trece mereu nevăzută. De obicei se  îndrăgostesc de ea oamenii mari, doar uneori reușește să-i scoată din sărite cu fițe și talente, mai ales dacă vrea să iasă în evidență în vreun fel și o dă fabulos în petec.
La aproape 10 ani, aproape tot din ființa ei îți mărturisește că n-ar fi din lumea asta, ci din una care nu există decât în visele bătrânilor înțelepți, pe care poate nu o vom vedea niciodată noi.
Lăsați copiii să fie ei înșiși, nu-i îmbuibați cu buchii, sunt ai lumii din care trăiesc, nu ai lumii bătrânilor înțelepți care nu există și poate nu va exista vreodată. Sau poate... dacă vrem să existe, trebuie să-i lăsăm cât mai mult în frumos, în natural, în curat, iar ei voi crește ca în lumină, vor aduce mai apoi în planul realității lumea cum o visăm noi uneori, mai bună și mai înțeleaptă. Lăsați-i să facă față la lumea în care trăim, pe care noi le-am făcut-o, ca ei să poată face din ea una mai bună, pentru copiii lor.

sâmbătă, 10 februarie 2018

Bucură-te, bucuria mea!


Anul mântuirii 2018, luna a doua

Bucur şi Bucura se bucură că Bucurel e bucuros în Bucureşti. Bucură-te cum s-a bucurat Bucuroaia când s-a întors Bucurel bucuros de la Bucureşti.
#
Prima amintire legată de București revine ori de câte ori revin și eu acolo. Văd mereu drumul lung, mult mai lung, dar totuși un altfel de lung, pentru un copil de aproximativ patru ani, cât aveam eu. Glasul bunicii, care îmi promitea iar și iar că mă va plimba cu metroul când vom ajunge acolo. Visul care se tot repeta în tărăgănatul trenului, în care cădeam pe ușa deschisă a vagonului, aflată nepermis de aproape de bancheta pe care dormeam, pe o câmpie imensă plină de zăpadă pufoasă, în care mă rostogoleam la nesfărșit. Medalionul cu piatră albastră mercur pe care mi l-a cumpărat, iar eu l-am pierdut ani mai târziu și încă îl mai caut în fiecare magazin de bijuterii, deși nu port așa ceva. Gura de metrou în construcție la care m-a dus, dezamăgirea și lacrimile curse fiindcă nu m-a plimbat cu trenul subteran așa cum a promis. O curte la care stăteau rudele lor, cu un gard mic de lemn și un câine foarte mare pentru un copil așa mic cum eram eu. Drumurile lungi parcurse cu bunica de mână, ce păreau oricum scurte și ca în zbor pentru că eram cu ea. Doar drumul înapoi nu mi-l amintesc. Oare m-am întors vreodată?
##
A trebuit un an ca să reușesc să ajung din nou în orașul ăsta prăfuit, în care încă nu vreau să știu ce mă cheamă cu atâta ardoare. Nu vreau probabil să-mi recunosc mie măcar ce mă strigă spre el. Dar un an întreg, nu am reușit. Deși am căutat lună de lună cele mai bune prețuri pentru avion, am avut oferte de job, prieteni care mă așteptau, unii de ani buni, lucrurile nu s-au legat. În aprilie a murit ea, ea care iubea Bucureștiul într-un mod pe care nimeni nu cred că îl poate înțelege. Probabil pentru că avea agilitatea și iuțenia izbitor de asemănătoare cu a orașului, tumultul, zgomotul omenirii în ea, ducându-l cu atâta eleganță prin lume. Așa e și Bucureștiul privit de sus. În armonie, duce în sine tot vacarmul sufletelor, parcă zâmbind peste toate. „E agitat Bucureștiul!”, nu! Tu ești agitat în el, orașul nu are nimic agitat în el, doar oamenii. Dacă vrei să-l vezi, e minunat, cu valuri imense de energie ce vin și pleacă. Ți-ai dat voie măcar o dată să-l privești fix în ochi? Ți-ai dat măcar o dată răgazul să îl savurezi în liniște pe o bancă? Atunci de ce e agitat? Tu ești! El n-are nimic. Doar viață, cu tot ce puneți voi în el prin viețile voastre. Poate ai observat... nu am scos telefonul cât am stat împreună cu tine, l-am lăsat ostentativ în buzunarul hainei groase, departe de masă. Am mâncat cu noduri și înghițituri mici (mai puțin desertul pe care l-am devorat apoi). Știu că am uitat să vorbim telepatic de când avem tehnologia între noi, e ok, nu cerem de la noi mai mult decât putem acum, nu e cazul, să luăm lucrurile ușor, să ne amintim cum să contemplăm. Am fost înainte de a veni în București la un curs de contemplare. Fabulos! De fiecare dată când tabloul lui Turner era rotit și cineva spunea ce vede, perspectiva se schimba la un număr de grade pe care matematica încă nu l-a descoperit. Așa e și orașul tău, sucește-l pe toate părțile, caută-i perspectiva care te mulțumește, în care vezi lucrul cel mai frumos. Am evitat telefonul la fiecare întâlnire cu oamenii pe care, fie nu i-am văzut până atunci, fie nu i-am văzut de ani de zile. Ca să fiu sinceră, aș fi evitat orice formă de stat la masă, aveam o nebună nevoie să mă hrănesc cu orașul, să mă plimb din nou bezmetică prin el, pe străzile mici sau pe bulevardele largi ce leagă o piață de alta, uneori pustii, alteori agitate. Voiam să văd parcurile, să mi le imaginez ca fiind în toiul verii, cu mult verde și flori colorate. Oriunde m-aș afla, când îmi spune cineva „hai să ne vedem la o cafea”, eu una dintre puținele ciudățenii rămase pe planetă, nebăutoare de cafea, aș veni cu o cafea făcută acasă la ibric și-aș căuta o bancă sau și mai bine, un petec verde de iarbă. Aș vrea o plimbare mai mult decât orice scaun din cel mai luxos loc al lumii. Să trec pe lângă copaci, fie ei și desfrunziți, să văd chipurile oamenilor, fie ele și încruntate, iar vara, măcar vara, să adulmec cu tălpile goale, fie și asfaltul.
###
„Fetița care voia să salveze cărțile” - Klaus Hagerup și Lisa Aisato – Cărturești – Centrul VechiAnymore, anyless

https://www.youtube.com/watch?v=kS9SUmAyKWM&index=26&list=PL12C5BA35EF5655EC


„De câte ori în viață ai simțit acele dureri care să-ți arate că inima ta e mai adâncă decât îți imaginai? Acele dureri ca de cuțit, care de fiecare dată pătrunde mai departe în carnea moale și densă a inimii făcând loc unei dureri noi. Durere după durere, săpând tot mai mult în tine, în locuri pe care nu bănuiai că le ai.”
Citea cuvintele fără să spună nimic. Ce ar fi putut spune? Tăcere. Umărea în liniște cele câteva puncte în mișcare, care spuneau pe ecran că ea încă scria. De ce acum? Ce îi veni? De unde? Asculta.
„În seara aceea, eram la garderobă, îmi recuperam haina de iarnă, urmând să ies din clădirea teatrului pentru a pleca, deși era abia pauză. Spectacolul ajuns nici la jumătate probabil, mi se păruse suficient de grotesc până la ora aceea, plămânii mei nu mai suportau fumul ce se ridica amețitor, nici zgomotul ce îi zdruncina din toate direcțiile, într-un vibrato năucitor.”
Nu-și amintea despre ce vorbea. Când au fost toate astea? Și mai ales ce treabă avea el în toate astea? Cele trei puncte în mișcare nu se opriseră, deci mai urma.
„În timp ce îmi ceream haina, ați ieșit și voi, deja aveați hainele goase. Cred că ți-a dat să îi ții ceva cât se îmbrăca. Nu-mi amintesc dacă ai ajutat-o să ia haina pe ea. Cei de la garderobă întârziau cu haina mea, păreau să nu o găsească, nu am avut de ales, am așteptat în liniște, altfel aș fi plecat cât mai repede, fără să privesc în urmă. Nu știu când te-ai echipat, erai gata de plecare, ea își trăgea fermuarul de la haina destul de lungă, iar cel de la garderobă încă mai căuta haina mea.”
Când toate? Cu cine eram? E despre mine?
„Deși aș fi vrut să evit, nu puteam fi nepoliticoasă, mi-am întors privirea spre voi în semn de salut. N-ai așteptat să fie gata, i-ai luat mâna într-a ta. Te-a privit foarte surprinsă de gest, iar tu aveai o privire atât de hotărâtă, dârză, întreptată spre mine. Nici eu nu am știut ce să cred, nici acum nu știu. Ea părea să te întrebe ce se întâmplă, dar întâlni privirea ta îndreptată spre mine atât de fix, țintindu-mă parcă așa cum face săgeata de darts spre centrul panoului. Observă și-și îndreptă privirea spre mine. Nu știu cum arătam, însă am simțit în ea un val de milă pornind spre mine, un fel de părere de rău, iar mâna încercând să se retragă și tu prinzându-o mai strâns. Înțelegeam din gesturile ei că se simte prost față de mine. Înțelegeam și că știe cine sunt sau măcar intuiește, semn că fuseseră conversații pe seama mea între voi în alte împrejurări. Băiatul de la garderobă veni cu haina mea. Am întins mână să o iau, i-am mulțumit și i-am urat o seară frumoasă, apoi am întors din nou capul spre voi. Tu încă ațintit asupra mea, ea parcă neștiind ce să facă, îți spunea ceva și căuta să se întoarcă parcă înapoi. Am plecat capul în semn de salut, m-am întors și-am plecat. Am luat haina pe mine mergând spre ușa ce prevestea frigul de afară. Aveam ceva subțire pe mine, dar nu puteam să pierd timpul închizând haina groasă, am ieșit înghițind durerea, urma o noapte lungă. Afară era un taxi, m-am urcat în el și-am plecat.”
O ceață groasă părea să se ridice ușor, ușor, dar totuși nu era nimic clar.
„Poate totul a fost doar un vis. Un vis menit să-mi adâncească inima cu ascuțișul unei lame de cuțit. Nu e gelozie, n-a fost o clipă, doar o durere surdă ce-a zdruncinat totul în mine până la ultima fibră de care nu fusesem conștientă până atunci. A doua zi a fost lumină. Am ajuns foarte de dimineață la locul de muncă, doar tu ai întârziat și ai fost mirat să ne găsești pe baricade după noaptea ce se terminase. Oare doar am visat? Ei bine, dar atunci, de ce durerea e atât de reală?”
Tăcere.

vineri, 9 februarie 2018

Înflorire

https://www.youtube.com/watch?v=fdvMjZw21wI - Dragostea n-are plural - Monica Odagiu

- Mă iubești?
- Ce fel de întrebare e asta?
- Răspunde, mă iubești?
- Desigur.
- Cum mă iubești?
- Știi... cred că important e să iubești, atât. De ce trebuie o culoare? Un ton? O nuanță? Un fel? De ce se împiedică oamenii mereu în etichete? Eros, agape... Mai avem timp de fițe?
- Cum mă iubești?
- Dezinteresat. E suficient. Omenirea înfruntă tot mai mari greutăți în a iubi. A uitat ce e simplitatea, naturalul, firescul. Dezinteresat, e suficient?
- Zi-mi cum mă iubești!

marți, 19 decembrie 2017

La fereastră

Stau la geam și te aștept... Nu știu cine ești. Asta e partea cea mai minunată, poți fi oricine. Sau orice. Ninge. Ai putea fi cel mai frumos fluture de zăpadă dintre noi, ori un prieten care în clipa asta trece întâmplător pe stradă. Eu te aștept. Să treci pe lângă geamul meu, să îmi lași o emoție caldă, moale, ce să alunece ușor spre suflet și să-l învăluie pas cu pas într-un cocon din care să iasă o nouă ființă. Un cuplu trece ținându-se de mână. O familie își ia rămas bun, tatăl se urcă la volan și pleacă, lăsând în urmă mama și o fetiță ce flutură din mână. O doamnă își plimbă cățelul. Tinerii ies la cafea și țigară, la o bârfă mică. Un alt tânăr își așteaptă iubita într-un colț. Pași grăbiți spre noi destinații, lumini de faruri, îngrămădeală. Pâlpâiri în geamurile de alături. Arde focul paie ude, nimeni, nimeni nu m-aude...

Zăpada s-a spulberat deja, mai mult de razele de soare, decât de năprasnicul vânt. Dar... știi... eu tot văd troienele prin care vii. Nu te cunosc, dar te vâd venind din depărtările înzăpezite. Porți suman greu și înaintezi alene, făcându-ți cărare prin alb.  

Știi... aș vrea să vii... să-mi așezi sufletul pe o gingașă petală și să sufli peste el doar... simplitate... poate și un pic de normal... dar... vezi tu, probabil normalul meu n-ar fi și al altora și n-aș vrea să lezez inima nimănui cu normalul meu, mai bine doar simplitate...

Unde ești?